En Passant Chaam

Schaken met brabantse gezelligheid

En Passant te Chaam

Wat voor club is Schaakvereniging En passant eigenlijk. Gewoon  een toevallig samenraapsel van schaakliefhebbers uit Chaam en de regio. We hebben een bestuur, waar ik al ongeveer 18 jaar voorzitter van mag zijn, maar we hebben geen statuten of reglementen. Eigenlijk een schaakclub waar, naast de bij ieder aanwezige competitiedrang, de gezelligheid boventoon voert. Vroeger werd er na afloop van de reguliere partij veel gekaart, nu worden er nogal wat partijen nagespeeld, vlugge partijtjes gespeeld of wordt de biljartkeu ter hand genomen. Het ledental heeft jarenlang rond de 20 gehangen met een uitschieter naar 24 , nu zitten we op 15 leden, waarvan er 13 aan de reguliere competitie deelnemen en de anderen aan het  Rapid toernooi en/of de bekercompetitie. De laatste 2 zijn vooral opgezet om al de leden de gelegenheid te geven tegen elkaar te spelen.

En Passant heeft een traditie in het organiseren van simultaantoernooien. Grote namen zijn al met hulp van het plaatselijke bedrijfsleven naar Chaam gehaald. Victor Kortsnoij, Peter Leco, Sonja Polgar, Short, Jan Timman en vele anderen hebben in ons mooie clublokaal, de wintertuin van Sportcafé De LOCO,  vele uitdagers partij gegeven. We hopen dit nog vele jaren vol te kunnen houden, alhoewel de belangstelling minder wordt en de sponsoring ook niet meer meevalt.

Graag zou ik meer Schakers uit Chaam of de regio bij de club willen halen. Schakende jeugd is er genoeg, nu de stap naar En Passant nog zetten. Het ledenbestand wordt toch langzaamaan ouder en verjonging moet er komen om de mooie Schaakvereniging En Passant in stand te houden.

Op de site vindt iedere schaker wel iets van zijn of haar gading. De site moet wel snel verder opgetuigd worden met foto’s, krantenartikelen en uitslagen uit de oude doos, maar vooral de agenda moet door de site verder verspreid worden. Je zult dan zien, we organiseren door het jaar heen van alles. Kom gerust eens langs.

 

  

Guust van der Steen,

Voorzitter Schaakvereniging En Passant.

 

 

 

Alle rechten voorbehouden Schaakvereniging En Passant Chaam.